Operatívny leasing

auto na splatky

Pojem lízing asi netreba nikomu špeciálne predstavovať. Operatívny lízing je ale pre širokú verejnosť pomerne veľkou neznámou. Napriek tomu sa teší značnej obľube u väčších spoločností a čoraz častejšie aj u fyzických osôb.

Zatiaľ čo finančný lízing (skrátene známy len ako lízing) je forma prenájmu s konečným cieľom kúpy auta, operatívny lízing je skutočne len prenájmom. A to nielen vozidiel, ale aj iných predmetov, ktoré (najmä) firmy denne využívajú a rýchlo opotrebúvajú. Kľúčový je fakt, že obdobie prenájmu je kratšie ako životnosť položky. Keď uplynie zmluvne stanovený čas, poskytovateľ lízingu vymení predmet za nový, niekedy aj s možnosťou jeho odkúpenia. O tom sa rozhoduje až na konci zmluvného obdobia. Prenájom môže byť krátkodobý alebo strednodobý, spravidla na 24 až 36 mesiacov. Dôležitou podmienkou pre získanie operatívneho lízingu je ale uhradenie všetkých záväzkov voči zdravotnej a sociálnej poisťovni. Klient by mal byť tiež schopný vierohodne zdokladovať svoju finančnú disciplinovanosť. Potom sa už zákazník nemusí starať o nič, okrem úhrady pevnej mesačnej splátky. V nej je, v prípade vozidiel, zahrnutý samotný prenájom, poistenie a cestná daň.

Z toho plynie azda najväčšia výhoda operatívneho lízingu, a teda že nájomca sa nemusí o nič starať. Všetky servisné, obstarávacie a ostatné úkony má na starosti lízingová spoločnosť. Zákazník má k dispozícii celý balík služieb, napr. diaľničnú známku, predpísané servisné úkony, PZP, havarijné poistenie, prihlásenie na dopravnom inšpektoráte, vytiahnutie zo záveja, výmenu zimných pneumatík, opravu defektu, bezplatné odtiahnutie, výmenu paliva pri zlom natankovaní a pod. Zmluvne si určí, či má záujem len o holý prenájom alebo kompletný servis a takisto definuje odhadovaný nájazd kilometrov. Od toho sa odvíja výška mesačného poplatku. K dispozícii sú osobné, úžitkové, ale aj predvádzacie vozidlá.

Operatívny lízing využívajú hlavne veľké firmy, pretože má pre ne množstvo účtovných aj organizačných výhod. Firma autá nekupuje, nie je zaťažená úverom a ušetrené peniaze môže investovať inam. Keďže všetky náklady súvisiace s používaním vozidla sú uvedené v jedinej faktúre, účtovníctvo je veľmi prehľadné. Zákazník navyše v prípade potreby komunikuje len s lízingovou spoločnosťou a nemusí navštevovať iné miesta, ako poisťovňu alebo autoservis. Ďalšou výhodou je rýchla obnova vozového parku a vykrytie v prípade neočakávaného výpadku vozidiel. Poskytovateľ lízingu totiž vyrieši aj servis po dopravnej nehode. V prípade totálnej havárie poskytne nové vozidlo spolu s novou zmluvou.

Z uvedených výhod je jasné, že takáto paráda niečo stojí a cena prenájmu je pomerne vysoká. Kvôli drahému nájmu táto forma lízingu ozaj nie je vhodná pre každého. Vysoká cena je však asi jedinou nevýhodou inak atraktívneho konceptu, preto možno očakávať, že operatívny lízing sa časom stane samozrejmosťou mnohých, nielen podnikateľských, subjektov.