Skip to main content

V poslednej dobe pozorujeme znepokojivý trend nárastu hackerských útokov, ktoré cielene zasahujú štátnu aj súkromnú sféru. Tieto útoky sa stávajú čoraz sofistikovanejšie a predstavujú značné riziko pre kybernetickú bezpečnosť a stabilitu spoločnosti.

Faktory ovplyvňujúce nárast útokov

Existuje viacero faktorov, ktoré prispievajú k nárastu hackerských aktivít:

  • Geopolitické napätie: Vojnový konflikt na Ukrajine a s ním súvisiaci geopolitický chaos vedie k nárastu kybernetických útokov zo strany štátom podporovaných hackerských skupín. Tieto skupiny sa zameriavajú na kritickú infraštruktúru, ako sú energetické systémy a vládne siete s cieľom narušiť chod spoločnosti a destabilizovať krajinu.
  • Vzostup kyberkriminality: Hackerské skupiny sa stávajú čoraz profesionalizovanejšími a využívajú sofistikované nástroje na útoky.
  • Zvýšená závislosť od technológií: V dnešnej digitálnej dobe sú spoločnosti a inštitúcie čoraz viac závislé od online infraštruktúry. Aj pandémia COVID-19 urýchlila digitalizáciu a viedla k zvýšenému používaniu online služieb. To vytvorilo pre hackerov nové príležitosti na zneužitie zraniteľností a krádež citlivých údajov.
  • Zraniteľnosť systémov: Mnoho organizácií, najmä v malej a strednej podnikateľskej sfére, nemá dostatočné investície do kybernetickej bezpečnosti. To ich robí ľahkými cieľmi pre hackerov.

Rizikové časy pre kybernetické útoky

Určité obdobia roka a udalosti predstavujú pre kybernetické útoky zvýšené riziko, jedná sa hlavne o sviatky a víkendy. Hackeri často zneužívajú sviatky a obdobia dovoleniek, keď sú ľudia menej ostražití a systémy sú menej monitorované. Taktiež obdobie volieb. V tomto období sa hackeri snažia ovplyvniť výsledky volebných procesov prostredníctvom dezinformácií a kybernetických útokov na volebné systémy. V neposlednom rade veľké udalosti, ako sú olympijské hry alebo svetové šampionáty, priťahujú pozornosť médií a verejnosti, čo hackeri zneužívajú na šírenie útokov.

Ako sa chrániť pred hackerskými útokmi?

Existuje viacero krokov, ktoré môžete podniknúť na ochranu pred hackerskými útokmi:

  • Posilnenie kybernetickej bezpečnosti: Spoločnosti a inštitúcie by mali investovať do posilnenia svojej kybernetickej bezpečnosti, vrátane firewallov, antivírusového softvéru a šifrovania dát.
  • Vzdelávanie zamestnancov: Zamestnanci sú často najslabším článkom v reťazci kybernetickej bezpečnosti. Je dôležité, aby boli zamestnanci vzdelávaní o kybernetických hrozbách a o tom, ako sa pred nimi chrániť.
  • Pravidelné aktualizácie softvéru: Je dôležité pravidelne aktualizovať operačné systémy, softvér a aplikácie, aby sa eliminovali známe chyby a zraniteľnosti.
  • Zálohovanie dát: Pravidelné zálohovanie dát je kľúčové pre ich obnovenie v prípade kybernetického útoku.
  • Budovanie odolnosti: Spoločnosti a inštitúcie by mali budovať odolnosť voči kybernetickým útokom, aby sa dokázali rýchlo zotaviť z nich.

Nárast hackerských útokov predstavuje vážnu hrozbu pre kybernetickú bezpečnosť a stabilitu spoločnosti. Je dôležité, aby ste si boli tejto hrozby vedomí a podnikli kroky na ochranu pred ňou. Vlády, spoločnosť a aj jednotlivci by mali spolupracovať na budovaní odolnejšej kybernetickej infraštruktúry a na tom, aby sa internet stal bezpečnejším miestom pre všetkých.