Naše služby


VŽDY SA SNAŽÍME NÁJSŤ TO NAJVHODNEJŠIE RIEŠENIE. VAŠE POTREBY SÚ U NÁS NA PRVOM MIESTE.„HEMI Poistenie“ - Poistenie vozidiel


Zabezpečujeme zákonné a havarijné poistenie vozidiel vo všetkých poisťovniach na území Slovenskej republiky. Pri výbere sa rozhodujeme podľa požiadaviek, potrieb a možností klienta. Úhrady za poistenie sú možné v štvrťročných, polročných a ročných platbách.

Povinné zmluvné poistenie (PZP), tiež nazývané zákonné poistenie, je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

PZP pokrýva:
• škody na zdraví
• náklady vzniknuté pri usmrtení osôb
• škody na majetku súvisiace so zničením, poškodením alebo odcudzením vecí,
• náklady na ušlý zisk
• finančné náklady vyplývajúce z právneho zastupovania pri vymáhaní poistného plnenia.

Havarijné poistenie je poistenie majetku, pri ktorom je predmetom poistenia motorové vozidlo a kryje škody na poistenom vozidle, ktoré vzniknú v dôsledku poistených rizík. Ide o nepovinné (doplnkové) poistenie vozidla. Havarijné poistenie prioritne slúži na ochranu Vás a Vášho auta!

Havarijné poistenie najčastejšie pokrýva:
• škody vzniknuté pri havárii, nepokryté PZP
• škodu vzniknutú požiarom
• škodu vzniknutú živelnou pohromou
• škodu vzniknutú pri odcudzení predmetu poistenia
• škodu vzniknutú poškodením alebo neoprávnenom použitím vozidla.

Podľa požiadaviek klienta je možné doplnkovo pripoistiť rôzne ďalšie situácie, napr. poškodenie čelného skla, úraz, batožinu aj nárok na náhradné vozidlo.

Službu HEMI poistenie zabezpečuje spoločnosť Sentia Finance s.r.o., ako podriadený finančný agent v sektore poistenia a zaistenia, reg. cislo NBS: 145104 [2]


„HEMI Auto“ - Prenájom a predaj vozidiel


Ponúkame klientom možnosť krátkodobého i dlhodobého prenájmu osobných vozidiel. Ponúkame osobné motorové vozidlá do 3,5 tony.
V prípade záujmu o prenájom vozidla nás neváhajte kontaktovať. Určite Vám vyhovieme.

Klientom poskytujeme zároveň aj možnosť zabezpečenia motorového vozidla „na kľúč“.

Klient s reprezentantom našej spoločnosti vyšpecifikuje parametre vozidla o ktoré má záujem. Pre klienta pripravíme minimálne tri ponuky, ktoré budú zodpovedať jeho špecifikácii. Pokiaľ si klient z našej ponuky vyberie, zabezpečíme všetky potrebné úkony aby sa vozidlo pohodlne stalo jeho majetkom.


Poskytované úkony:
• nájdenie požadovaného motorového vozidla
• komunikácia s predávajúcim
• preverenie pôvodu vozidla
• preverenie najazdených kilometrov
• kontrola technického stavu vozidla
• zabezpečenie financovania
• zabezpečenie prepisu


 

Všetky naše služby poskytujeme v spolupráci s renomovanými spoločnosťami. Našimi obchodnými partnermi, ktorí v zásadnej miere spolupracujú s našou spoločnosťou a vykonávame pre nich prácu spostredkovateľa sú spoločnosti:
VÚB Leasing, a.s.
s Autoleasing SK, s.r.o.
GRENKELEASING s.r.o.

Prečo si vybrať financovanie HEMI ?

 

Podmienky získania úveru

Financujeme vozidlá, ktoré nie sú staršie ako 17 rokov.
Úver môže získať občan SR alebo občan inej krajiny, ktorý má trvalý pobyt a korešpondenčnú adresu na území SR.
Minimálny vek: 18 rokov
Maximálny vek: 74 rokov
Klient má možnosť zvoliť si akontáciu od 0 % do 90 % z kúpnej ceny predmetu financovania.
Dĺžka úverového vzťahu je od 24 mesiacov do 96 mesiacov.